Yearly Ranking 2017Position Performer Country Category Points
551 Kristiyana Ivanova
"Probuda 1923" Community center
Bulgaria A1 10
552 Nataliya Elenkova
"Probuda 1923" Community centre
Bulgaria A2 10
553 Penka Velkova
"Vasil Levski 1923" Community center and "Vechna mladost" Pensioners club
Bulgaria A2 10