Contact Us

World Association of Folklore Festivals

President: Kaloyan Nikolov

WAFF
47, Nikola Gabrovski Str.
5000 Veliko Tarnovo
Bulgaria
EU - European Union

Telephone: +359 62621541
WWW: www.waff.org