China

Performers

1. "A Yin" Folklore group

Hoh Hot, Inner Mongolia
Art Director: Mr. Erdunbuhe

2. "Avga" Music and Dance Ensemble

Avga village, Shiliin Gol Province, Inner Mongolia

3. "Ey" Ensemble

Hohhot, Inner Mongolia
Art Director: Bayaer

4. "Guru Songs" Ensemble

Ordos, Inner Mongolia
Art Director: Mr.Muren

5. "Otor" group to Music and Song Ensemble

Ordos, Inner Mongolia

6. Alitongsan

Bayanbulag, Xinjiang

7. Anqi Chen

Beijing

8. Bayinbulage

Ordos, Inner Mongolia

9. Chen Xiang

Xuhui District, Shanghai
Art Director: Dahai Liu

10. Dance group

Chengdu
Art Director: Liu Yi

11. Delehei

Huh Hot, Inner Mongolia

12. Ding Ding

Zhengzhou, Henan

13. Duraina

Bayannuur, Inner Mongolia

14. Eerdunbuhe

Hoh Hot, Inner Mongolia
Art Director: Eerdunbuhe

15. Feiyue Dai

Pudong, Shanghai
Art Director: Prof. Xie Guangyu

16. Fuyao Li

Harbin, Heilongjiang province

17. Govi

Khukh Nuur, Deed Mongol

18. Hao Shen

Xuhui District, Shanghai
Art Director: Prof. Xie Guangyu

19. Husile

South Gorlos, Jilin province, Inner Mongolia

20. Junzhe Jia

Taiyuan, Shanxi Province
Art Director: Hong Qian

21. Li Jia

Shanghai

22. Li Yaqing

Dalian, Liaoning province
Art Director: Mr. WenQuan

23. Mr. Ateha

Ulaan Khad, Inner Mongolia

24. Mr. Hudele

Hoh Hot, Inner Mongolia
Art Director: Mr. Erdunbuhe

25. Mr. Siqinbate

Khihigten, Inner Mongolia

26. Mrs. Tian Liang

Hoh Hot, Inner Mongolia
Art Director: Mr. Erdunbuhe

27. Narisuga

Shiliin Gol, Inner Mongolia

28. New World Youth Chamber Players

Shenzhen, Guangdong
Art Director: Haoli Lin

29. Qideribala and Huqitu

Beijing, Beijing
Art Director: Qideribala

30. Quyang Chen

Beijing

31. Ruoxi Jing

Beijing
Art Director: Jia Yu

32. Shen Mengtong

Beijing
Art Director: Namula

33. Suerge

Hoh Hot, Inner Mongolia
Art Director: Suerge

34. Ting Liu

Beijing
Art Director: Wei Xue

35. Yayun Qiu

Beijing, Fengtai district
Art Director: Changhai Wang

36. Yihao Kuang

Jinan, Shandong province

37. Yuhan Lin

Beijing
Art Director: Jing Hu

38. YuJunTeng

Dalian, Liaoning province
Art Director: Mr. WenQuan

39. Yuxin Wang

Beijing
Art Director: Jia Yu

40. Yuyao Xiong

Beijing
Art Director: Pan Wang

42. Zhenyu Gan

Shenzhen, Guangdong
Art Director: Gengming lin

43. Zhiqing Zheng

Shenzhen, Guangdong
Art Director: Yi Lin

44. Zhixuan Yu

Shenzhen, Guangdong
Art Director: Gengming lin

45. Zihan Zhu

Jinan, Shandong province
Art Director: Xiangru Li

46. Zixiong Zhao

Beijing
Art Director: Meng Yang

47. Zixuan Shen

Beijing
Art Director: Li Lao, Wei Zhao, Ti Zhang