"Zemlyatsi" Folklore dance group

BG0103C2

"Probuzhdane 1902" Community center

Gorsko Novo selo village, Zlataritsa municipality, Veliko Tarnovo region
Bulgaria


Art Director: Dragan Draganov and Yordanka Uzunova

C2) Folklore dances groups, authentic folklore

Participations

# Festival First round place Second round place Points
1 XII World Championship of Folklore "World folk 2022" 1 330
2 XI World Championship of Folklore "World folk 2021" 1 330

Rankings

Year 3 Year Points Year Points
2022 660 330
2021 330 330