XI International Folklore Festival "Euro Folk - Black Sea 2015"

# Performer Country First round place Second round place Points
1 "Izvorche" Folklore Ensemble
"Hristo Botev 1914" Community center
Bulgaria 1 1 465
2 "Studenenska traditsiya" Dance Group
"Probuda 1923" Community center
Bulgaria 1 165
3 Female Folklore Choir
"Razvitie 1902" Community Center
Bulgaria 1 165
4 "Veselina" Folklore group
"Razvitie 1870" Community center
Bulgaria 1 165
5 "Novohanche" Children's dance group
"Ivan Vazov 1928" Community center
Bulgaria 15
6 Mixed folklore group
"Kiril i Metodiy 1952" Community center
Bulgaria 15
7 Male folklore group
"Hristo Botev 1949" Community center
Bulgaria 15
8 Female folklore group
"Hristo Botev 1949" Community center
Bulgaria 15
9 Ivona Dichkova Nedelcheva
"Balgarche" Children's folklore ensemble
Bulgaria 15
10 Lyubena Yordanova at "Slaveyche" School for folk singing
"Hristo Botev 1897" Community center
Bulgaria 15
11 Marinela Toneva Angelova
"Balgarche" Children's folklore ensemble
Bulgaria 15
12 Dayna Grigorova Grigorova
"Bravo" Youth dance ensemble
Bulgaria 15
13 Zhivko Stefanov Stefanov
"Balgarche" Children's folklore ensemble
Bulgaria 15
14 "Manastirska kitka" Singing group
"Iliya Dobrev 1899" Community center
Bulgaria 15
15 Female group for folklore songs from Dobrudzha region
"Svetlina 1945" Community center
Bulgaria 15
16 "Panayot Volov" Ensemble for Folklore Songs
"Dobri Voynikov - 1856" Community Centre
Bulgaria 15
17 "Zlaten klas" Group for authentic folklore
"Vasil Levski 1924" Community center
Bulgaria 15
18 "Trakiyski Treli" Group for Processed Folklore
"Otets Paisiy 1924" Community Center
Bulgaria 15
19 Group for Authentic Folklore
"Razvitie 1921" Community center
Bulgaria 15
20 "Trakiyche" Youth dance team
"Svetlina 1900" Community Center
Bulgaria 15
21 Maria Tahchieva
"Razvitie 1885" Community center
Bulgaria 15
22 Vocal group for folklore songs
"Razvitie 1885" Community center
Bulgaria 15
23 "Merakliyki" Dance group
"Razvitie 1885" Community center
Bulgaria 15
24 "Pastra kitka" Folklore group
"P. R. Slaveykov 1903" Community center and "Edelvays" Pensioners club
Bulgaria 15
25 "Siyanie" Vocal Group
"Otets Paisiy 1905" Community Center
Bulgaria 15
26 "Nastroenie" Folklore group
"Gabrovo 2002" Community center
Bulgaria 15
27 "Pey, sartse" Chamber vocal group
"Gabrovo 2002" Community center
Bulgaria 15
28 "Planinski buket" Mixed folklore group
"Paisiy Hilendarski 1909" Community center
Bulgaria 15
29 "Banatski ritmi" Group for authentic folklore
"G. S. Rakovski" Community center
Bulgaria 15
30 Group for folklore songs
"Geo Milev 1893" Community center
Bulgaria 15
31 "Serenada" Group of Old Urban Songs
"Geo Milev 1893" Community center
Bulgaria 15
32 "Nadezhda" Folklore group
Municipal organization UDPB - Galabovo
Bulgaria 15
33 "Iglika" Folklore Group
"Probuda 1909" Community Center
Bulgaria 15